home

Het Wooninvesteringsfonds is een toegelaten instelling Volkshuisvesting. Op 14 juli 2015 heeft het WIF zijn gehele portefeuille overgedragen aan Round Hill Capital.

Het beheer van de voormalige wonigen van het WIF blijft bij de huidige beheerders zoals bekend bij de huurders. Huurders kunnen uitsluitend hier met hun vragen terecht.

Omdat zijn oorspronkelijke doelstelling niet langer gerealiseerd kan worden, heeft het WIF het voornemen om de vereniging op te heffen. Dit zal plaatsvinden als de leden hiertoe hebben besloten en alle nog uitstaande verplichtingen zijn nagekomen.

De dagelijkse leiding van het Wooninvesteringsfonds is in handen van coördinator Rudy de Jong.