home

Het Wooninvesteringsfonds (WIF) is opgericht als een bijzondere toegelaten instelling Volkshuisvesting. Het doel van het WIF was woningcomplexen aan te kopen van woningcorporaties met een grote investeringsopgave en hen zo van de benodigde financiële middelen te voorzien. Door woningen te verkopen aan huurders en woningzoekenden kon het WIF de aankoop financieren.

Dit model werkte jarenlang goed, maar was niet sterk genoeg om de financiële crisis vanaf 2008 te overleven. Verkoopprijzen daalden en er konden steeds minder woningen worden verkocht. De banken waren niet bereid de leningen te herfinancieren en het WIF kon geen gebruikmaken van de borging van leningen door het WSW.
Eind 2014 besloot het WIF de woningportefeuille te verkopen; op 14 juli 2015 heeft het WIF zijn gehele portefeuille overgedragen aan Round Hill Capital. Het beheer van de woningen werd overgedragen aan Vivo Wonen in Amsterdam.
Voor vragen kunnen huurders terecht bij de beheerders zoals bij hen bekend.

Omdat zijn oorspronkelijke doelstelling niet langer gerealiseerd kan worden, hebben de leden van het WIF op 8 juli 2016 besloten om de vereniging op te heffen. De liquidatie van het WIF is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Er is geen verzet aangetekend.
Op dit moment is het WIF in de fase van vereffening, de fase waarin nog resterende verplichtingen worden nagekomen. Naar verwachting zal deze fase medio november 2016 zijn afgerond. De resterende financiële middelen zullen dan aan de voormalige certificaathouders worden overgemaakt, waarna het WIF definitief is opgeheven.

De opheffing en liquidatie van het WIF vindt plaats in goed overleg met het Ministerie van BZK en met de Autoriteit Wonen.

De dagelijkse leiding in de laatste fase van het Wooninvesteringsfonds is in handen van vereffenaar Rudy de Jong. De voormalige Raad van Toezicht van het WIF houdt op verzoek van het Ministerie van BZK ook toezicht op de gang van zaken.